5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 26.06.2004 tarihinde, Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik ise 07.10.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ve Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen süre zarfında uygulamayı kolaylaştırmak, ortaya çıkan tereddütleri gidermek, yoruma muhtaç hususları açıklığa kavuşturmak için zaman zaman çeşitli genelge ve emir yazılar gönderilmiştir.

Özel güvenlik hizmetlerinin kapsamının her geçen gün genişlemesi, mevzuatta sıkça meydana gelen değişiklikler ve bu yönde gönderilen genelge ve emir yazıların çokluğu nedeniyle; uygulama daha da zor bir hale gelebilmekte, bazı genelge ve emir yazılara ulaşılamayabilmekte, aynı hususu düzenleyen birden fazla genelge ve emir yazılar ise yanlış anlama ve uygulamalara neden olabilmektedir. Bu nedenle özel güvenlik hizmetleriyle alakalı olarak yayımlanmış olan genelge ve emir yazılar tek bir metin haline getirilerek aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Özel güvenlik birleştirilmiş genelgeler kapsamını tam metnini aşağıda sizlere paylaştık.